Vita vya Kiroho

Vita vya Kiroho ni mfululizo wa masomo sita (6) yanayofundisha namna ya kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho ili kupata ushindi utakaowezesha kutawala ulimwengu wa kimwili.

Mafundisho haya yanapatikana katika CD na DVD

Comments(2)

  1. Reply
    Ticha Mgisa says:

    Hiki chakula kigumu, si cha watoto. Watavunjika meno.

  2. Reply
    Timothy Zabloni says:

    Mtumishi kwa njia gani naweza nikapata CD, au vitabu vyako ulivyoandika?

Post a comment