Vita vya Kiroho

Vita vya Kiroho ni mfululizo wa masomo sita (6) yanayofundisha namna ya kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho ili kupata ushindi utakaowezesha kutawala ulimwengu wa kimwili.

Mafundisho haya yanapatikana katika CD na DVD

Comment(1)

  1. Reply
    Ticha Mgisa says

    Hiki chakula kigumu, si cha watoto. Watavunjika meno.

Post a comment